Language:   Danish   Norwegian   Swedish   Finnish   German   English   Polish  


Heatpipevarmevekslere


Stigende energipriser, beskyttelse af energireserver samt ønsket om at beskytte miljøet kræver en forsvarlig brug af energi ressourcerne gennem brugen af heatpipe- varmevekslere fra AIR FRÖHLICH.

 

Funktionen er anvendelse af en væske i et helt lukket rør. Rør vil oftest være lodrette, men kan også fungere i et næsten horisontalt leje. Den del, hvor den varme luft bestryger rørene, fordamper væsken, for igen at kondensere i den del, der bestryges af den kolde luft. Gennem fordampning og kondensering overføres energi fra varm til kold luft.

 

Gennem fleksibel opbygning kan såvel virkningsgrad som tryktab tilpasses de givne forhold.

 

Selve heatpipe-konceptet sikrer desuden en fuld adskillelse af afkast- og friskluft, og der findes derfor ikke temperaturlagdeling efter luftens passage. Det er væsentligt, at lufterne føres i modstrøm, og at afkastluften er i nederste del.

 

Heatpipe-varmevekslerne er designet for luftmængder fra 50 op til næsten uendelige størrelser med max. tryktab på 300 Pa.

 

 

Montage-, drifts- og vedligeholdelsesvejledning.Håndværkersvinget 10 - Postboks 342 - DK-2970 Hørsholm - TLF : (+45) 45 86 60 66 - FAX : (+45) 45 86 61 35 - E-Mail: mail@airfroehlich.dk
Copyright © AIR FRÖHLICH - All rights reserved - All trademarks remain the property of their respective owners.