Language:   Danish   Norwegian   Swedish   Finnish   German   English   Polish  


Fugtvirkningsgraden


Fugtvirkningsgraden på roterende varmevekslere 

Roterende varmevekslere med sorptionsbelægning overfører foruden den følbare (sensible) varme også fugtighed (latent). Disse egenskaber kaldes varmegenvindings-  og fugtgenvindingstallet.

Mens varmegenvindingstallet er enkelt at bestemme rent thermodynamisk, er det betydeligt mere vanskeligt at bestemme fugtgenvindingstallet.

Flere forskelligartede forhold har indflydelse derpå. Hvad der er tungest vejende, er afhængig af sorbenten og selve lufttilstanden.

 

Fugtoverføringsmekanismer

 

Kondensationsrotorer

Underskrider koldluftsidens temperatur varmluftens dugpunktstemperatur, skal der regnes med kondensering.

Ved større overskridelser bliver størstedelen af den roterende varmevekslers overflade bestrøget med kondensering.

Der må således  regnes med høje fugtgenvindingstal selv uden forstærkende sorbenter.

Typerne P og PT tilhører denne gruppe af kondensation rotorer.

 

Entalpi rotorer

Ved mindre dugpunktsunderskridelser sker der ikke kondensation på hel rotoroverfladen, men kun på begyndelsen på koldluftsiden. En sorbents opgave er at fordele denne kondensation over hele rotoroverfladen for netop at forøge den fugtudvekslende overflade.

Her spiller netop bestrygningsforholdene en rolle som f.eks. materialets frie overflade- energi .

Den formindsker kondensatets kontaktvinkel med overfladen.

Typerne E og ET tilhører denne gruppe af entalpirotorer.

 

Sorptionsrotorer

Indtræder der ingen underskridelse af dugpunktstemperaturen, er det udelukkende sorptionsmekanismerne, der er virksomme.

Der skelnes mellem adsorption (fysisk sorption) og absorption (kemisk sorption). 

 

Ved adsorbenten spiller egenskaber som lagtykkelse samt arten og mængden af bindemiddel en udslagsgivende rolle med hensyn til virkningen.

Der forefindes et utal af adsorbenter med vidt forskellige adsorptionskapaciteter.

Vigtige egenskaber er den specifikke overflade, poreradius, porevolumen og polariteten.

Ligeledes spiller også hastigheden en væsentlig rolle for adsorptionsteknikken, hvor der sker en adsorption henholdsvis en deadsorption, samt den krævede deadsorptionsmængde.

AIR FRÖHLICH's rotor type XT tilhører denne gruppe af sorptionsrotorer.

Adsorbenten er med en lille lagtykkelse fastgjort til aluminiumsfolien

 

AIR FRÖHLICH type XT rotorers egenskaber:

 • Adsorbentens gode fastgørelse på aluminiumsfolien
 • Matrixens frontside er så plan, at den er let at rengøre, og ingen rest smuds er lejret i matrixen.
 • Kan rengøres med en højtryksspuler uden afrivning af sorptionsmidlet.
 • Høj sorptionskapacitet
 • Ingen lugt dannelse, som f. eks ved SilicaGel

 

Absorption er en yderligere mulighed til at overføre fugt. Den består en fibermatrix til binding af hygroskopiske substanser. Fibermatrixen tjener ikke kun til at optage fugt , men frem for alt til at fastholde sorbenten.

Med AIR FRÖHLICH's rotor type SECO behandles en kunststof tabiliseret cellulose matrix med kemiske sorbenter. Den store aktive overflade tillader overførelse af store fugtmængder. Temperatur og fugtudvekslingsgrad ligger ved en lufthastighed på 3 m/s på over 80% over hele året.

 

AIR FRÖHLICH's SECO sorptionsrotors egenskaber:

 • God fastholdelse på sorbenten
 • Ingen afrivning af sorptionsmidlet fra matrixen
 • Matrixens frontside er så plan, at den er let at rengøre, og ingen rest smuds er lejret i matrixen.
 • Rengøres med trykluft (der må ikke anvendes rengøring med vand)
 • Særdeles høj sorptionskapacitet
 • Ingen lugtdannelse eller afgivelse, som f. eks ved SilicaGel
 • Kimdræbende egenskaber, idel til  anvendelse i hygroskopiske omgivelser 

 Håndværkersvinget 10 - Postboks 342 - DK-2970 Hørsholm - TLF : (+45) 45 86 60 66 - FAX : (+45) 45 86 61 35 - E-Mail: mail@airfroehlich.dk
Copyright © AIR FRÖHLICH - All rights reserved - All trademarks remain the property of their respective owners.