Language:   Danish   Norwegian   Swedish   Finnish   German   English   Polish  


Fugtvirkningsgraden


Roterende varmevekslere med sorptionsbelægning overfører foruden den følbare (sensible) varme også fugtighed (latent). Disse egenskaber kaldes varmegenvindings-  og fugtgenvindingstallet.

 

Mens varmegenvindingstallet er enkelt at bestemme rent thermodynamisk, er det betydelig mere vanskeligt at bestemme fugtgenvindingstallet.

 

Flere forskelligartede forhold har indflydelse derpå. Hvad der er tungestvejende er afhængig af sorbenten og selve lufttilstanden.

 

Fugtoverføringsmekanismer

 

Kondensationsrotorer

Underskrider koldluftsidens temperatur varmluftens dugpunkts temperatur, skal der regnes med kondensering.

Ved større overskridelser bliver størstedelen af roterende varmevekslers overflade bestrøget med kondensering.

Der må således regnes med høje fugtgenvindingstal selv uden forstærkende sorbenter.

Typerne P og PT tilhører denne gruppe af kondensationsrotorer.

 

Entalpirotorer

Ved mindre dugpunktsunderskridelser sker der ikke kondensation på hele rotoroverfladen, men kun på begyndelsen på koldluftsiden. En sorbents opgave er at fordele denne kondensation over hele rotoroverfladen for netop at forøge den fugtudvekslende overflade.

Her spiller netop bestrygningsforholdene en rolle som f.eks. materialets frie overflade- energi .

Den formindsker kondensatets kontaktvinkel med overfladen.

Typerne E og ET tilhører denne gruppe af entalpirotorer.

 

Sorptionsrotorer

Indtræder der ingen underskridelse af dugpunktstemperaturen, er det udelukkende sorptionsmekanismerne, der er virksomme.

Der skelnes mellem adsorption (fysisk sorption) og absorption (kemisk sorption).

  

Ved adsorbenten spiller egenskaber som lag tykkelse, arten og mængden af bindemiddel en udslagsgivende rolle med hensyn til virkningen.

 

Der forefindes et utal af adsorbenter med vidt forskellige adsorptionskapaciteter.

 

Vigtige egenskaber er den specifikke overflade, poreradius, porevolumen og polariteten.

 

Ligeledes spiller også hastigheden en væsentlig rolle for adsorptionsteknikken, hvor der sker henholdsvis en adsorption og en deadsorption, samt den krævede deadsorptions- mængde.

 

AIR FRÖHLICH rotor type XT tilhører denne gruppe af sorptionsrotorer.

 

Adsorbenten er med en lille lagtykkelse fastgjort til aluminiumsfolien

 

AIR FRÖHLICH's type XT rotors egenskaber:

 • Adsorbentens gode fastgørelse på aluminiumsfolien
 • Matrixens frontside er så plan at den er let at rengøre og ingen rest smuds er lejret i matrixen.
 • Kan rengøres med en højtryksspuler uden afrivning af sorptionsmidlet.
 • Høj sorptionskapacitet
 • Ingen lugt dannelse, som f. eks ved SilicaGel

 

 Absorption er en yderligere mulighed til at overføre fugt. Den består en fibermatrix til binding af hygroskopiske substanser. Fibermatrixen tjener ikke kun til at optage fugt men frem for alt til at fastholde sorbenten.

 

Med AIR FRÖHLICH's rotor type SECO behandles en kunststofstabiliseret cellulosematrix med kemiske sorbenter. Den store aktive overflade tillader overførsel af store fugtmængder. Temperatur og fugtudvekslingsgrad ligger ved en lufthastighed på 3 m/s på over 80% over hele året.

 

AIR FRÖHLICH's SECO sorptionsrotors egenskaber:

 • God fastholdelse på sorbenten
 • Ingen afrivning af sorptionsmidlet fra matrixen
 • Matrixens frontside er så plan, at den er let at rengøre og ingen rest smuds er lejret i matrixen.
 • Rengøres med trykluft (der må ikke anvendes rengøring med vand)
 • Særdeles høj sorptionskapacitet
 • Ingen lugtdannelse eller afgivelse, som f. eks ved SilicaGel
 • Kimdræbende egenskaber, ideel til  anvendelse i hygroskopiske omgivelser

 Håndværkersvinget 10 - Postboks 342 - DK-2970 Hørsholm - TLF : (+45) 45 86 60 66 - FAX : (+45) 45 86 61 35 - E-Mail: mail@airfroehlich.dk
Copyright © AIR FRÖHLICH - All rights reserved - All trademarks remain the property of their respective owners.